Còn mở

Write some software

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là RM214896 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min RM200000 MYR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. You are ready

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online