Đã hoàn thành

Write some software -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ahmedradwan94 với giá $166 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . Name: mapping and motion planning for a diff drive robot using ROS

Describtion:

I need someone who's expert in ROS to do a simple simulations for a diff drive rover that map an environment and navigate through it

This task won't take much time. Several hours maybe.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online