Còn mở

Write some software

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $616 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET. .net and upgrade to SQL to 2012 R2 x 2 PC's change admin permission in data base code make 1 PC a server check code for errors and ongoing support Change code to make less page loads for quick loading of data base i understand exactly what I require as I have had others work on it and I require a very experienced programmer that knows their skill set no learners please

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online