Đã hoàn thành

add some uml diagrams on a report i did

Dự án này đã kết thúc thành công bởi SmartStudent116 với giá $30 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Travel Booking Agency Web Site

Add or check

architectural elements and UML diagrams

Quality Attribute Scenarios

Architectural Styles/Patterns

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online