Còn mở

C# class for sign file with Smart card

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €173 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Windows .NET I need a c# class that connect to Smart card attached on to pc and sign a file with a pin code preconfigured.

I need to sign file in pkcs#7 CAdES format

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online