data verification

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $8 AUD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 41

Mô Tả Dự Án

We are looking for someone to verify the contact details of individuals. This includes checking email address, postal address and phone number. We also need the work location and job title of these individuals verified.

This is an ongoing contract. We expect the individual to work approx 8 hours a day. You can expect 300 to 1000 contacts to be sent to you each day, therefore at least two people are required.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online