Đã đóng

C / C++ development Food Sound Library

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €63 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hello,

For an exam, I have to write a little program in C++ using Fmod library. The main topic is read a sound file, create a "Fourier" curve etc ...

It is for FRIDAY 12h AM GMT (noon). 1 hour to do only !

Begin your answer by "partiel université"

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online