Đã đóng

django cms simple app/addon

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $258 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Hello, I'm looking for someone with experience with django-cms.

I want to build a simple app for publishing videos on the site, there is only need in back end code to be done.

the project is very simple, every video post should contain few simple fields:

-Title

-Description

-Category(With ability to add multiple categories for each video)

-Image(Using Filler)

-Raw HTML for the embed script of the video

-Date

It should preform in a similar way to what Martin did in the video below just with slight modifications(Which includes source code that will make it easier):

[url removed, login to view]

Django is already installed

I will provide you with the host details, and shell access so you can work on it.

Thanks in Advanced.

Itzik

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online