Đã hoàn thành

kaggle titanic competition code in python

Dự án này đã kết thúc thành công bởi RushService với giá $50 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

hey guyz

I need some help in a code of python for kaggle titanic competition

the code is already there on kaggle website just need help to make some changes in code that it will be a unique one .I am attaching a document just see and let me know if you can do.I need it in 2 days please.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online