Còn mở

I need a software can convert JPG to TXT

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹8935 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I have uploaded one JPG and now I need a software that can convert my JPG to TXT

I will pay you ₹3000 for this....

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online