Đã hoàn thành

node.js for sapotacorp

Được trao cho:

$35 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
4.3
$54 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
4.3
$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0