Đang Thực Hiện

[url removed, login to view] for sapotacorp

develop desktop app for windows to open two external URLs in a split screen.

deliverables : packaged app and the code

Kỹ năng: node.js, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: freelance programmatore node, freelance node developer, freelance node india, code split screen, split screen flash code, flex screen sharing code, capture screen source code, screen grab code project, fit screen swf code, full screen form code, screen pop code

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Jordan

Mã Dự Án: #13795313

Đã trao cho:

$35 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
4.3
$54 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
4.3
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0