Đã đóng

programing tools for the cad program vectorworks with the programming language python -- 5

Dự án này đã được trao cho AHedley69 với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Hello.

We need somebody who develops continuously tools for a CAD Software.

A sample task: We need a tool that activates Objects within the cad software Vectorworks.

I ckick at the tool. Afterwards I klick at any object of the drawing, for example a line.

Now all the visible lines of the drawings should be directly activated.

a small video of the activation tool you see here:

[url removed, login to view]

a small video about python and the cad program Vectorworks you can see here:

[url removed, login to view]

A demoversion of the cad software Vectorworks can be downloaded here:

[url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online