Đã hoàn thành

2 room 1 saloon home 3d plan

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Maxvisualization với giá $150 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

I need a 2 rooms 1 saloon flat 3d model in fbx format with separate texture files

*No furniture only flat

*I need flooring for sure

*Windows and doors are essential

*flat dimension : 15 mt x 6 mt h: 2.5 mt

*kitchen items will be great

*no render, lighting or vray

*fbx or unity file

thanks

ps:please check the images i post , this is the home i m looking for it

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online