Còn mở

scape videos from iOS app

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $1110 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

Not sure it's doable.

Wanna scrape an app to get the short videos from it.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online