Đã đóng

NS3 simulation

Dự án này đã được trao cho Electr0mech với giá $111 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

This requires ideas on NS3. the project is to build and simulate MANET routing protocols (AODV, DSR, DSDV and AOMDV) on these mobility models (Random waypoint, Gauss Markov, Reference Point Group Mobility Model, Manhattan Grid Model and Probabilistic Random Walk Model). Results should be produced on graph commanding these routing protocols on these mobility models

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online