Đã đóng

a socks5 puller program

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $705 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

a mechanism running around the clock to pull usable IP:PORT that can be accessed as a socks4/5 proxies, the program must supply the the IPV4:PORT, the city and country it is coming from, and if possible the ZIP code and the connection speed of that IP

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online