Đã hoàn thành

vba code

Dự án này đã kết thúc thành công bởi huongth với giá $15 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hi,

I would like the VBA code for multiple lookups, done through a looping macro. I have three columns in a worksheet. The first column contains a list of dates and the second column contains a list of product codes. I am trying to populate the third column with the price of the product.

In a different worksheet I have three columns, which contains the product codes, dates and the prices for each of the products. The issue is the price of the product changes each year for each product, so I need to find the price of each product after the most recent price increase for each product.

I've attached a file for an example, the file contains the two tabs for the macro. I would like the yellow column populated with the result. Can someone please help with the VBA for this example, thanks

Sorry, the example I attached has 3 conditions to match in the first sheet. The VBA code also needs to match the product type in column B, thanks again

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online