Còn mở

vehicle service management system in java netbeans

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $244 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

i need " vehicle service management system" if the system must implement in JAVA(netbeans IDE 8.0.2) and Database should be in Mysql then i need if the system must have iReports 3.7.1 or above and if the system is like Desktop application

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online