Đã đóng

write an interpreter for a simple programming language and unit testing

Dự án này đã được trao cho wangbeizou với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

write an interpreter for a simple programming language and need to write unit tessting, you need to be efficient in C++ and write unit testing for the program. Please read the file I just upload, please make sure you can write and 100% currect.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online