Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $19 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

It's a really small project which might be solved in a few minutes and i have been working on for a whole day. I have a [url removed, login to view] C# web forms website. I want to enable logging in from facebook using owin. It works for google and twitter and works for facebook only on localhost while in production facebook doesn't work. I will send you parts of the code but not all of it and you need to tell me how to fix it. I'll release the milestone only when the facebook integration works. It shouldn't be more than 10$

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online