Đã đóng

Enterprise Web Software Development

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1425 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

[url removed, login to view] based processing

2. 7 Reports

[url removed, login to view] at backend of website

[url removed, login to view]

[url removed, login to view] methodology steps and procedure

[url removed, login to view] casting for complete project and for one individual

7, Just 1 individual report.

[url removed, login to view] documentation

Note documentation is 70%

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

  • Hạn định ngân sách và khung thời gian
  • Mô tả đề xuất của bạn
  • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

    • Forbes
    • The New York Times
    • Time
    • Wall Street Journal
    • Times Online