Đã đóng

software testing

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹23033 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Ranford Bank is a full service bank offering retail and corporate and investment banking services. The Bank delivers its products and services through Internet and telephone banking. An Ranford E-banking solution is a web based application .It is designed to provide online services to the customers of Ranford Bank and also facilitates the employees in their day-to-day activities of the bank

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online