Render a solidworks design from drawings ready for 3d printing

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 NZD
 • Tổng Lượt Chào Giá 20

Mô Tả Dự Án

I need a design of product rendered on solidworks from drawings ready for 3d printing.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online