Đã đóng

Sourcing snap button rivot system

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $259 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Looking for an 8mmx8mm square brass(or other hard metal, non-plastic) snap button rivot system. Will need the press machine or "dye". The dye does not need to be an automatic machine and would be preferred to be a hand tool as shown in attached pictures. The square snap can have slightly rounded edges like the one in the pictures or it can have sharp pointed edges(preferred).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online