Đã hoàn thành

Content Writing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sanjitkumarpurve với giá £17 GBP trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I´m looking or someone who can write a persuasive speech for me about a specific topic. 700-1200 words.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online