Đã đóng

Construir un sitio web

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €179 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Buenos días,

he desarrollado un nuevo modelo de negocio y necesito una tienda wordpress+ woocomerce, es sencillo, venderé oslo 3 o cuatro servicios... son packs...

Me corre prisa por que necesito empezar a moverlo cuanto antes...Gracias

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online