interstate removalist

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 AUD

Mô Tả Dự Án

Interstate removalist of approx 17m3 which is in a storage shed in Goulburn NSW to be delivered to St Kilda East Victoria on the 24/2/17

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online