Đã đóng

Chocolate industry analysis

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $156 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

I need an industry analysis of the Cocoa/Chocolate industry.

Main countries in production of cocoa.

Key players in the chocolate industry, products for final consumer.

Volumes of consume by geography and type of product.

Trends in the industry.

Any other relevant information about the industry.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online