Đã đóng

EXPERT ALIBABA PRODUCT RESEARCHER TO FIND BEST ITEMS TO SELL ON EBAY AND AMAZON WANTED!

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $7 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

NEED EXPERT ALIBABA PRODUCT RESEARCHER TO SELL AND LIST ITEMS ON EBAY AND AMAZON

YOU WILL NEED TO FIND ME THE BEST PRODUCTS FROM ALIBABA TO SELL ON EBAY AND AMAZON AT THE LOWEST PRICE AND HIGHEST PROFIT

TELL ME YOUR EXPERIENCE IN FINDING PRODUCT AND LISTING IT! ON EBAY AND AMAZON

TELL ME WHY I SHOULD PICK YOU!!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online