Đã đóng

Find me a Supplier .

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $51 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50 USD / hour
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Hello,

I have a website of car mats and I need you to find me a united states based supplier that will ship to US and Canadian customers every day. The supplier will have to do door by door shipping . BASICALLY A DROPSHIPPER. Please only serious freelancers thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online