Đã đóng

Find me a Supplier -- 2

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là RM32 - RM99 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Mô tả dự án

Local company in Korea, Japan & Taiwan respectively which can offer competitive price to store and deliver products (small parcel) to Malaysia and Singapore within 1 week.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online