Find me a Supplier

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách min $50000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 2

Mô Tả Dự Án

•developing all business plans, based on market analyssis;

•identifying and developing all resources of the organization for achieving the targeted goals;

• organizing all departements and designing all project teams, accordingly to the planned activities;

• looking for identifying all business development oppurtunites in order to increase the profit.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online