Còn mở

Find me a Supplier

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $134 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I am looking for 10kg of extra fine glitter ([url removed, login to view]" or [url removed, login to view]") in neon colours. Please make an offer based on your fee for handling and research. Please also have information about the price per kg of glitter you are able to find (do not include in bid/offer).

There is a possibility for ongoing work.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online