Đã đóng

Find me a Supplier in Japan, Korea & Taiwan

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM432 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM99 - RM825 MYR
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Local company in Korea, Japan & Taiwan respectively which can offer competitive price to store and deliver products (small parcel) to Malaysia and Singapore within 1 week.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online