Ni-P and Cr plating on Copper (AgCu) Tubes.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách R$30 - R$90 BRL
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

To set up a (NI-P)Nickel-Phosporous plating and a (Cr) Cromium Plating shop to be applied on Copper Tubes for the Continuous Castings Machines, on the production of long Steel Products (billets).

My intention is to refurbish used Copper Moulds from the Continuous Castings Machines.

The new Copper Moulds come with a Ni-P and Cr Plating inside only. When these platings wear out, the mould is scrapped. I would like to recover these moulds to be

used again.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online