Đã đóng

City Mobile App

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $571 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I have purchased a mobile app, City Guide iOS Swift 3 App and I need to have it installed on a server so that I can insert the information for my city and publish it. Probably will be posted on 1and1 but will consider others. I have no experience setting this up so I need to have it be plug and play. I have attached the documentation that was supplied when I purchased the template.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online