Đã đóng

xCode APP wire frame done on my comp va teamviewer

Dự án này vừa được trao cho phanthan với giá $20 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Im going to give you all instructions and prototype for the app

all you have to do is follow my instructions and code it in XCODE

must be able to start right now

$20 per hour

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online