Đã đóng

Configuring my exsiting server for a web hosing server and dns

Dự án này đã được trao cho kvitaly với giá $90 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

i have a server with windows server loaded.

i have purchase some few domains .

now what i need is this to make this server as a web hosting server for my web [url removed, login to view] that i can link the purchased domain to concern web sites .

i need to configure the dns also.

Urgent work

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online