Đã Hủy

Microsoft 70-413 and 70-533

I want to get the Microsoft 70-413 and 70-533 certification. Need some help

Kỹ năng: Azure, Điện toán đám mây, Microsoft, Quản trị mạng, Quản trị hệ thống

Xem thêm: help need job, help need artist design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #13451763

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹7150 cho công việc này

xupiter2012

Hello, frank81kim! I just passed 70-533 exam "Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions" with 850+ score. Let me know more about your requirements and when you are OK to discuss. Thank you. Best rega Thêm

₹7150 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0