Đã đóng

Migrate Node/Apps Web Site to Light Sail or Digital Ocean

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $93 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $150 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

This project is small and simple and can take less than 3 hours. Must have experience with cloud hosting such as Digital Ocean or Amazon. Must know [url removed, login to view] and Mongo DB.

This is the steps we will do:

1.) Move my [url removed, login to view] Apps and my Mongo DB, possibly some other smaller files

2.) Setup and Configure my Apps and DB and maybe FTP and other software on new server.

3.) Finish with good Security Stuff.

Then we are complete. I NEED SOMEONE NOW TO START WOR. I am on a time crunch.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online