Đã đóng

Need router and switches hardening

Dự án này đã được trao cho belanseb với giá $45 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Hi,

I need a freelancer to help me with Cisco devices. My budget is around 40$ to 50$ USD and I need this to be done within 3 days.

Need router and switches hardening to increase the security on the network. Configuration of management from specific IP range via ACL.

Configuration of Access management to the equipments using "views".

Thanks for you help.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online