Còn mở

Setup IPsec VPN on main corporate Mikrotik router

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $163 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

We are looking for someone to assist us with configuring ipsec vpn tunnels on our main router.

Currently most of our branch sites are connecting into this router over private mpls links.

We are moving these connections off of private connections and onto public connections and need to setup an ipsec vpn for each site.

This router is the main hub and will have 5 vpn connections.

This router is more complex than a standard branch site router and we need to make sure that we have an easy process for moving each site off of the main network and onto a public connection.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online