Còn mở

I would like to hire a System Administrator

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $94 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

-> Setup and install x86 IBM / Dell / HP / Supermicro servers on a rack

-> Some of the servers need configuration.

-> person has to be physically present in Singapore as it involves setting up servers on the rack

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online