I would like to hire a Tamil Translator

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

A FAQ document regarding increment of building management fee.

Expected turn around

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online