Còn mở

support for Horizon upgrade

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $53 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50 USD / hour
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Looking for assistance and support for Vmware vSphere and Horizon upgrade. We have done a lot of work with vSphere and some with the Horizon VDI product. We may need assistance during an upgrade and want to discuss with expert and have expert avail during upgrade.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online