Đã đóng

Academic writing: Artificial intelligence in Educational technology : online assessment and proctoring SaaS platform

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $43 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $40 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

Introduction on how AI is laying the ground work for real Artificial Intelligence Assessment.

Expand the issue with general topic categories in :

1. Natural Language Processing

2. Conversation-Based Assessment

3. Suspicious Behavior Detection and its role in proctoring

Expand the last topic Suspicious Behavior Detection

1. Visual detection of unusual activity:

2. Audio analysis algorithms

All of these will be a part of the next generation of Proctest software ([url removed, login to view]).

What is Proctest? Features

Its unique cutting edge in comparison to other line of similar product available in the market.

the article will be 40 percent of AI and 60 percent on the current tool.

Read and study

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online