Đã đóng

CDR Project Writing Work_Competency Demonstration Report (CDR) for Engineer

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $148 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Dear Freelancers

I am looking for an experienced writer to assist me for writing CDR for Electronics and Communication Engineering.

Looking forward for competitive bids for further discussion.

Regards

Innovations India

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online