Create a Website Testing Plan

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 17

Mô Tả Dự Án

We are launching a new website which is similar to udemy.

I want to create a testing plan for the website for two user groups - Students and Instructors.

We basically need to get feedback on ease of use, any confusions etc that users may have and any bugs found

We need a structured plan created for both types of user.

Please supply examples of previous plans you have created.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online