Đã đóng

Create a Website Testing Plan

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €59 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

We are launching a new website which is similar to udemy.

I want to create a testing plan for the website for two user groups - Students and Instructors.

We basically need to get feedback on ease of use, any confusions etc that users may have and any bugs found

We need a structured plan created for both types of user.

Please supply examples of previous plans you have created.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online