Đã hoàn thành

Develop a Club High Performance Plan

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Drynoch với giá €250 EUR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

You are tasked to develop a 3 years High Performance Plan for club of your choice. The Club Must be authentic (real not fictional) and you should be a member or have a close association.

The full detail is attached in this file.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online