Đã đóng

Expert online searcher for materials cost.

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $163 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Hello

Work details for online bidding system:

1- Employee will be paid every month as a salary.

2- Before awarding, you should pass the test by finding the best price or getting quotations for three materials.

3- Attaching datasheets and material specifications and delivery time are essential.

4- Searching for competitive prices is essential.

5- first start searching online locally then if not found, search worldwide.

6- Our scope of work is primarily Instrumentation, IT, and Electrical.

7- Work experience is essential to apply to this job.

8- After awarding, you will be tested for first two bids, and if you fail to submit or be the highest price bidder, then the awarding will be canceled with no payments.

*Verify your acceptance of the above work details.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online